Personvernregler

Sist oppdatert: 2018-10-12

Din integritet er like viktig for oss som din hårfrisyre og helse, og derfor bryr vi oss om ditt personvern. Disse personvernreglene forklarer hvordan Nordic Hair Clinic samler og håndterer dine personlige opplysninger. I tillegg vil du også finne informasjon om hvordan dine rettigheter og forpliktelser for den behandlede dataen er bearbeidet.

Ved å bruke Nordic Hair Clinic’s tjenester, forstår du og aksepterer våre personvernregler og vår behandling av dine personopplysninger. Du er også enig i at Nordic Hair Clinic bruker både elektroniske og fysiske kanaler til å sende deg relevant informasjon.

Nordic Hair Clinic huvudlogotyp vertikal.

Hvilke data samler vi inn?

Informasjon som du gir oss

Det er mange måter hvor du direkte og indirekte kan gi oss personlig informasjon om deg selv. For eksempel, når du velger å kontakte oss gjennom vårt kontaktskjema på nettsiden, gjennom en telefonsamtale, epost eller i en av våre klinikker.

Personlig kontaktinformasjon

Data som navn, telefonnummer og epost-adresser er samlet slik at vi kan kontakte deg om du er interessert i en gratis konsultasjon, men også for behandling. Opplysningene er brukt til å sette opp timer, men også brukt når vi gjennomfører våre regnskap.

Helseinformasjon

Under en online konsultasjon, kan vi trenge en helseerklæring sendt til oss. Når man besøker en av våre klinikker, trenger vi en obligatorisk helseerklæring før konsultasjon eller behandling. Dette er gjort slik at vi kan følge opp eventuelle sykdommer som kan gi oss klarhet i dine symptomer, men også slik at vi kan gi deg den beste behandlinger basert på din tilstand.

Informasjon gjennom intrigering

Informasjonen gjennom din intrigering med Nordic Hair Clinic kan komme fra flere kilder. Vi samler data basert på hvordan du bruker våre tjenester på nettet, slik som: svartid på sider, nedlastningsfeil, hvordan du har nådd og avsluttet tjenesten, samt leveringsnotater når du er blitt kontaktet.

Enhetsinformasjon

Vi samler kanskje inn data slik som IP adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning. Dette er fordi vi vil ha mulighet til å analysere informasjonen slik at vi kan tilby bedre tjenester til offentligheten i fremtiden på så mange plattformer som mulig.

Geografisk informasjon

Din geografiske lokasjon er automatisk samlet inn for å vise tjenester tilbudt i ditt område, men også for å kunne gi språkinnstillinger som kan matche dine språkkunnskaper slik at du som kunde føler deg komfortabel med informasjonen relevant til deg i et språk du forstår.

Pasientopptak og behandlingsinformasjon

Ved fysiske besøk er vi lovpålagt å dokumentere behandlingene som du velger å gjennomgå i et såkalt pasientopptak. Derfor har vi rett til å behandle personopplysningene dine i pasientopptakene selv om du ikke har gitt samtykke. Et pasientopptak må alltid inneholde følgende informasjon: informasjon om helsen din, hvor mange og hvilke behandlinger som har blitt utført, valg av medisiner og andre tiltak tatt.

Hvordan informasjonen din blir brukt

Din personlige informasjon er nødvendig for å kunne tilby trygg og sikker behandling på høyt nivå, samt følge opp, utvikle og gjøre vår bedrift bedre. Nordic Hair Clinic behandler din persondata baserte på følgende juridiske grunner (se tabell til høyre).

Annen kommunikasjon

I tilfelle du ikke ønsker å motta individuelle tilbud og informasjon, kan du avslutte abonnementet ved å følge linket «Ferdig» på slutten av epostene vi sender. Om du vil avslutte fysisk kommunikasjon er du nødt til å sende oss en epost på integrity@nordichair.com. Hvis du velger å avslutte disse typene kommunikasjon, har vi ikke mulighet til å tilpasse tilbud til deg. Vi vil aldri avsløre informasjon om noens helse via åpen kommunikasjon.

Formålet

Retslig grunnlag

Automatisert
beslutninger

Bekreft din identitet og kontaktinformasjon Utfør våre handlinger mot deg Nei
Betalingsadministrasjon og kundeforhold Utfør våre handlinger mot deg Nei
Bestemmelse av betalingsmåte og interne og eksterne kredittvurderinger Utfør våre forpliktelser overfor deg og overhold gjeldende lov Nei
Kundeanalyse, nordiske hårklinikker og interne operasjoner. Inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning og statiske formål Utfør våre forpliktelser til deg og andre legitime interesser Ja
Sett inn effektiv og viktig informasjon for deg Følg gjeldende lov og andre legitime interesser Ja
Risikoanalyse og forebygging av svindel og risikostyring Følg gjeldende lov og andre legitime interesser Nei
Forbedring av tjenester, forretningsutvikling og utvikling av nye produkter, tjenester og funksjoner Andre legitime interesser Ja
Følg gjeldende lovgivning som journalhåndtering, sporbarhet av brukte produkter eller lignende Följa tillämplig lagstiftning Nei
Kommunikasjon med deg for kallelser, påminnelser, neste bestilt tid, oppfølging, behandlinger etc. Utfør våre forpliktelser til deg og andre legitime interesser Ja

Vi vil dele informasjon

Personopplysninger om pasientens helsestatus eller andre personlige omstendigheter er etter loven klassifisert som «sensitive personopplysninger», hvor ved misbruk følger det alvorlige konsekvenser. Grunnet dette, vil vi aldri dele de sensitive personopplysningene med mindre vi er nødt etter loven.

I noen tilfeller sender vi eller deler informasjon med valgte tredjeparter i følgende:

 

  • Leverandører og underleverandører innen Nordic Hair Clinic Group. For å utføre våre forpliktelser til deg og for andre grunner nevnt i disse personvernreglene. Dette inkluderer for eksempel, leverandør av elektronisk pasient system osv.
  • Kredittinstitusjoner, kredittrapportfirmaer og lignende leverandører. I tilfelle du søker om økonomisk støtte fra medisinsk finansiering, vil dine personlige opplysninger vil bli delt med kredittinstitusjoner for å få tilgang til din kredittvurdering og for å bekrefte identiteten din.
  • Myndighetene og lignende. I tilfelle hvor det er en lov, kan det være nødvendig for Nordic Hair Clinic å forlate dine personlige opplysninger.
  • Disponering. Nordic Hair Clinic kan dele informasjon din med tredjeparter dersom Nordic Hair Clinic selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler der informasjonen er distribuert til en slik kjøper eller selger.

Vi vil ikke dele informasjon til

Vi vil ikke dele informasjon til
Dine personlige opplysninger er alltid trygge hos oss. Nordic Hair Clinic vil aldri selge dine personlige opplysninger til tredjeparter vi ikke har rett til å selge til.

Dine personlige opplysninger vil heller ikke bli lagret, kopiert eller delt med andre leverandører som ikke har undergått en undersøkelse om hvordan de håndterer personlig informasjon, deres data eller deres verdighet.

Hvor håndterer vi dine detaljer?

Vi håndterer all din informasjon innenfor EU og EØS. I tilfeller hvor pasienter får behandling i vår klinikk i Istanbul, er en kopi lagret i våre systemer i Tyrkia.

Hvor lenge dine personlige opplysninger er lagret

Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg og hvis det kreves av loven.

Dine rettigheter til å få tilgang, korreksjon og sletting

Din rett til å få tilgang til dine data
Du kan be om en kopi av personlig informasjon om du ønsker å vite og/eller bekrefte hvilke data vi har. Du har også rett til å ta del i pasientopptaket, innenfor er rimelig tid og etter en vurdering av saken. Forespørsler om denne informasjonen blir gjort offisielt på en av våre klinikker eller via epost til integrity@nordichair.com. Innsamling av informasjonen skjer personlig etter at du har vist ID eller sendt med registrert brev.

Din rett til å korrigere data
Du har alltid rett til å rette feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.

Rett til å fjernes fra våre databaser
Du har rett til å be om sletting av dine personlige opplysninger dersom det ikke lenger er nødvendig for formålet det ble samlet inn. Men etter lov, kan vi ikke slette pasientoppføringen tidligere enn tre år etter det siste notatet er skrevet.

Motstand mot behandling ved grunn av offentlig interesse og myndighet
Om dine personopplysninger behandles for å gjøre en oppgave av generell interesse som en del av utøvelsen av autoritet, kan du ha rett til å motsette dine personligopplysninger som behandles. Du må spesifisere hvilken type informasjon du er imot.

Tilbakekalling av samtykke
Hvis du tilbakekaller samtykket ditt fra behandling av personopplysninger, vil den ikke bli videre behandlet. I det tilfelle vil vi ikke kunne tilby tjenester til deg i fremtiden. For å tilbakekalle samtykke dit kan du kontakte oss på integrity@nordichair.com.

Din rett til å korrigere data

Samhøringsregistrering innenfor Nordic Hair Clinic gruppen
Nordic Hair Clinic bruker sammenhengende journalføring, som betyr at hver person som behandler personopplysninger også har tilgang til journalinformasjon. Dette kan være en stor fordel som kunde, om du for eksempel trenger å komme i kontakt med en av våre klinikker raskt, men ikke får tak i dem. Du kan alltid komme i kontakt med den nærmeste klinikken for å få hjelpen og informasjonen du trenger.

Blokker informasjon i pasientopptaket
Du har rett til, når som helst, å be om at journalinformasjonen din skal være utilgjengelig elektronisk for alle i Nordic Hair Clinic’s stab annet enn konsultasjonsrådgiveren. Du vil da bli informert om hva dette betyr for deg som pasient.

Klager
Du har rett til, når som helst, å sende inn en klage angående vår behandling av personopplysninger. Enten direkte til oss eller til det svenske datatilsynet. Hvis personopplysninger om deg har blitt behandlet slik at de går imot Patient Data Act og Data Protection Association, kan du ha rett til erstatning.

Bruk av informasjonskapsler og sporingsmetoder

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsmetoder for å kunne levere en tilpasset og god online opplevelse. For mer informasjon om hvordan Nordic Hair Clinic bruker informasjonskapsler og lignende, les vår cookie policy.

Navn brukt på nettsiden

Navnene til pasientene brukt på vår nettside trenger ikke matche pasientens ekte navn.

Leder av personopplysninger

Nordic Hair Clinic Groups firmaer har felles ansvar for personopplysninger. Kontaktinformasjonen vår uavhengig av vårt firma innenfor gruppen er gjort på integrity@nordichair.com.

Nordic Hair Clinic er registrert hos det Svenske Bedriftsregisteret under navnet PRP Kliniken Sverige AB med organisasjonsnummer 556990-6554 og har hovedkontor på Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm. Nordic Hair Clinic Group består også av datterselskapet NHC Göteborg AB med organisasjonsnummeret 559057-8265 og Nordic Hair Istanbul med kontor i Istanbul, Tyrkia.