Camilla, 28 år

1.500 grafts

 

Resultat: Vi fylte inn vikene. Bildene som er tatt forfra og bakfra er tatt med 6 måneders mellomrom. Det endelige resultatet forventes 12 måneder etter hårtransplantasjonen.

 

Før hårtransplantasjon / Etter hårtransplantasjon

Before after woman 28 years old high temples 1500 grafts right

Before after woman 28 years old high temples 1500 grafts front

Before after woman 28 years old high temples 1500 grafts left

Before after woman 28 years old donation area 6 months

Camillas donasjonsområde 6 måneder etter prosedyren.